Voor jou

DuurSaem is er voor het individu en voor organisaties. Wij willen een bijdrage leveren aan duursaeme inzetbaarheid, zelfredzaamheid en samenredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk winst. De pilaren vormen de basis van onze diensten, met als resultaat: bewustwording, de belangrijke stap tot verandering!

Jong volwassenen. Wij helpen jou om je studie weer op te pakken of bij het vinden van werk. Jij brengt jezelf in balans en wij ondersteunen jou daarbij. DuurSaem gaat samen met jou aan het werk om je conditie op peil te brengen. Gezond eten, lekker bewegen, je gedachten ordenen of je financiele situatie op orde brengen. Wij gaan je ondersteunen bij het opzetten, onderhouden en uitbreiden van jouw netwerk. Werken aan je competenties en vaardigheden en als regisseur aan het werk met je eigen actieplan. Investeren in jouw toekomst.

40Plus en geen werk. Wij beginnen met jou te zien als een talent. Wat wil jij bereiken en wat vind jij interessant? Natuurlijk zijn werkgevers geïnteresseerd of je over de benodigde vaardigheden beschikt en kennis van zaken hebt. Of je flexibel bent en dat je met je tijd meegaat. DuurSaem gaat uit van de positieve kracht. Gewoonweg solliciteren dat helpt niet! Onze pilaren als basis om in balans te komen en vandaar uit werken om je doelstelling te bereiken. Nieuwe inzichten voor het vinden van een baan of om je loopbaan een ‘boost’ te geven. De beste start is ‘beginnen’. Met jou maken wij een persoonlijk actie plan, jouw doelstelling is toekomstgericht, realistisch en haalbaar.

Vitaliteit. Je balans vinden met ondersteuning vanuit onze pilaren en vitaal worden. Vitaliteit is zo belangrijk om plezier te houden in de dingen die je doet. Wij helpen je om je eigen vitaliteit te ontwikkelen. Je grenzen verleggen, uitdagingen durven aangaan, gemotiveerd om je doelstelling te bereiken. Fysiek en Mentaal in een goede conditie maakt doelen bereikbaar.

Onze programma’s vinden zowel buiten als binnen plaats, je krijgt voorlichting en training. Alles is er op gericht dat jij de regie neemt over je eigen gezonde en actieve leefstijl. De programma’s worden in groepsverband gegeven, maar met ruimte voor individuele aandacht en persoonlijke doelstelling.

Omdat DuurSaem persoonlijke aandacht belangrijk vindt zodat jij je doelstelling kan bereiken, is het aantal deelnemers beperkt. Wacht daarom niet te lang met je aanmelding.

Voor bedrijven en organisaties

Outplacement ….. het kan gebeuren dat een medewerker van u opzoek moet naar een nieuwe baan. Wij kunnen hierbij ondersteuning bieden. Ook hier geldt dat we eerst langs onze pilaren gaan om de balans terug te vinden. Wij brengen het startpunt in kaart en formuleren de doelstelling van uw medewerker. Met ondersteuning van ons netwerk en door het maken van nieuwe netwerkverbindingen volgt een krachtige benadering van de arbeidsmarkt. Wij geloven in een duursaeme samenwerking om doelstellingen te bereiken.

Werving en selectie ….. ook dat doen wij op de duursaeme manier. Geen dure campagnes, maar anders kijken, denken en doen. Wij maken met u een ‘ons kent ons plan’. Wij zetten uw medewerkers in voor het vinden van nieuwe collegae. Verbinden is ons sleutelwoord. Gebruik maken van nieuwe media, netwerkverbanden creëren en de sociale media optimaal benutten.

Flexibele inzet …… kan ook DuurSaeme inzet worden. Flexibele inzet niet zien als een kostenbesparing, maar als speerpunt van uw organisatie. Anders kijken, anders denken en anders doen door een expertise schil. Een organisatie met een vaste kern en daarom heen een flexibele bundeling van specialistische ervaringen. Maatwerk kunnen leveren en snel kunnen reageren op signalen vanuit uw omgeving. DuurSaem kan u adviseren hoe u flexibele inzet binnen uw organisatie kan realiseren. Wij kunnen uw verbinding zijn in de vraag naar en aanbod van medewerkers op de momenten dat u ze wilt inzetten.

Teamwerk ………. het team op de werkvloer of het managementteam, DuurSaem helpt om prestaties te verbeteren. Vanuit de aspecten die onze pilaren bieden, kunnen wij de kentering teweeg brengen binnen uw team of organisatie. Met u werken wij aan uw teamactieplan. Een duidelijke geformuleerde doelstelling die het team of organisatie wil bereiken. Niet een training die na 4 maanden alweer vergeten is, maar een duursaeme training die beklijft. Het DuurSaem teamactieplan levert geheid resultaat.