Disclaimer

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. DuurSaem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolkomenheden in deze website. Gebruikers kunnen derhalve geen rechten ontlenen aan (gedeelten uit) deze website.

Door het openbaar maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal verlenen wij geen toestemming naar dat materiaal te linken. Het is zonder voorafgaande toestemming van DuurSaem niet toegestaan hyperlinks naar de website van DuurSaem aan te brengen.

Copyright 2017, DuurSaem

Privacybeleid

DuurSaem bedankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wij beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan DuurSaem wordt niet aan derden doorgegeven.

 

Aansprakelijkheid

DuurSaem sluit elke aansprakelijkheid uit die op welke manier dan ook direct of indirect een relatie of oorzaak vindt in het vastleggen, beoordelen, presenteren en anderszins gebruiken van uw gegevens, zoals vastgelegd in ons systeem.

Wat doet DuurSaem ter bescherming van persoonlijke gegevens?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Wij voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. Wij stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.