Levenlanglerenkrediet

Wilt u een opleiding gaan volgen, maar heeft u geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kunt u onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.

De regeling gaat in op 1 augustus 2017 voor het mbo, en op 1 september 2017 voor hbo en universiteit.

Voor meer informatie kijkt u op de site van DUO.